Tarım Ekonomisi Bölümü, 1953 yılından bu yana Ziraat Fakültesi bünyesinde eğitim vermektedir. Bölüm bünyesinde Tarım İşletmeciliği ile Tarım Politikası ve Yayım adı altında iki Anabilim Dalı bulunmaktadır. Her Anabilim Dalı kendi alanında eğitim, öğretim ve araştırma birimi niteliğindedir. Tarım Ekonomisi, ekonomi biliminin temel ilkelerini kullanarak tarımsal problemlere çözüm arayan bir bilim dalıdır.

Tarım Ekonomisti; hem tarımın tarla bitkileri, bahçe bitkileri, hayvancılık ve tarım ürünlerini değerlendirme gibi teknik konularını hem de ekonominin planlama, işletme yönetimi, finansman, muhasebe, işletmecilik, pazarlama tarım politikası, tarım hukuku, girişimcilik ekonomisi, kırsal sosyoloji, kırsal kalkınma, kırsal sanayi, tarımsal yayım gibi konularını bilmek durumundadır. Ayrıca Tarım Ekonomistleri, tarım sektörünü geliştirmek, çiftçilerin yaşam düzeyini iyileştirmek ve tüketicileri aşırı fiyat artışından korumak, tarımsal ürünler dış satımını artırmak amacıyla devletin uyguladığı plan ve programlar ile ilgilenmektedir.

Bölüm kütüphanesi Türkçe ve yabancı dilde çeşitli yayınlar, bölüm öğretim üyeleri, lisans ve lisansüstü öğrencileri tarafından hazırlanmış tezler ve çeşitli kurumlardan gönderilen süreli yayınlarla okuyuculara hizmet vermektedir.