Ülkemizde Cumhuriyet döneminde tarım eğitimi ve araştırmaları 1933 yılında Ankara’da üniversite düzeyinde “Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün” kurulması ile başlamıştır.

Enstitü bünyesindeki Ziraat Fakültesi’nde Tarım Ekonomisi Bölümü kurulmuştur.

Tarım Ekonomisi Bölümü’nün ilk başkanı olan Prof. Dr. Friedrich FALKE, aynı zamanda enstitünün kurucu rektörü olmuştur.

Ankara Üniversitesi ve Ziraat Fakültesi’nin kurulmasından sonra Ziraat Fakültesi’nde ihtisaslaşma ve bölüm eğitimine geçilmiştir. Tarım Ekonomisi Bölümü, 1953 yılından itibaren Ziraat Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür.

70 yılı aşan bir zaman diliminde Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyelerinin bilim dünyasına ve uygulamaya olan katkıları sürekli olarak devam etmektedir. Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyelerinin, bilim dünyasına en büyük katkısı; Çukurova, Uludağ ve 19 Mayıs Üniversitelerinde Ziraat Fakültelerinin  kurulması aşamasında olmuştur. Tarım Ekonomisi Bölümü öğretim üyeleri; eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, kendi konu alanlarında; gerek resmi ve gerekse özel kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmalar yapmaktadır.