Vizyonumuz

Eğitim ve öğretim faaliyetleri ile donanımlı Tarım Ekonomistleri’nin yetişmesine katkıda bulunan, araştırma faaliyetleriyle de ekonomi biliminin temel ilkelerini kullanarak tarımsal sorunlara çözüm arayan, bu sorunları çözüme kavuşturarak Türkiye tarım sektörüne fayda sağlayan bir bölüm olmak.

Misyonumuz

Çağın gerekliliklerine uygun, donanımlı mezunlar yetiştiren ve tarımla ilgili tüm paydaşlarla işbirliği içinde bulunarak Türkiye tarımının gelişmesine katkıda bulunan öncü bir bölüm olmak.